Skip links

Politika privatnosti osobnih podataka

1. Preambula

S ciljem usklađenja svojeg poslovanja s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i vijeća, od 27. travnja 2016.g., o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), MEDIION Technologies d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Zinke Kunc 9, kao društvo koje beziznimno, pravodobno i potpuno provodi pravnu regulativu u svim područjima poslovanja, a osobito u onim koji se izravno odnose na interese i zadovoljstvo korisnika kojima pruža uslugu korištenja platforme MEDIION, donosi i objavljuje ovu politiku privatnosti.

U ovoj Politici privatnosti riječ korisnik ili Vi odnosi se zajednički na naše korisnike, zastupnike, na potencijalne korisnike i korisnike MEDIION usluga. Postajete korisnik usluga MEDIION kada se registrirate na platformi MEDIION i kreirate korisnički račun. Riječ Društvo ili Mi odnosi se na MEDIION Technologies.d.o.o.

Naša Politika privatnosti definira, na primjer, kategorije osobnih podataka koje obrađujemo, način na koji obrađujemo osobne podatke i Vaše korištenje prava kao ispitanika.

Neke od naših usluga mogu biti predmet odvojenih pravila o privatnosti. Ako se odvojena pravila o privatnosti primjenjuju na pojedinačnu uslugu, objavit ćemo ih u vezi s predmetnom uslugom.

Ova politika privatnosti može biti ažurirana s vremena na vrijeme kako bi prikazala promjene u načinu obrade podataka ili na drugi način. Možete pronaći trenutnu verziju na Internet stranicama. Nećemo unositi značajnije promjene u ovu politiku privatnosti ili smanjivati prava korisnika zajamčena ovom politikom privatnosti bez prethodne obavijesti o tome.

2. Voditelj obrade

Ova politika privatnosti odnosi se na obradu osobnih podataka koju provodi MEDIION Technologies d.o.o. (Društvo).

Kontakt podaci:

Naziv: MEDIION Technologies d.o.o.

OIB: 03243979549

Adresa za korespondenciju: Zinke Kunc 9, Varaždin

e-mail: info@mediion.com

 

Društvo je imenovalo službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete dobiti putem sljedeće e-mail adrese: dpo@cs.hr.

3. Koje podatke obrađujemo i kako ih prikupljamo

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na Vas te koji utvrđuju ili se pomoću njih može utvrditi Vaš identitet.

 

 • Korisnički podaci

U trenutku Vaše registracije na MEDIION-u, od Vas ćemo prikupiti sljedeće osobne podatke:

 • E-mail adresu
 • Ime i prezime
 • Datum rođenja
 • Spol

Naknadno, tijekom korištenja MEDIION aplikacije, svoj korisnički profil možete svojevoljno dopuniti i drugim Vašim podacima, kao što su kontakt podaci, osobni identifikacijski broj, fotografija profila i slično.

Vaše podatke možemo prikupljati i kroz druge Vaše aktivnosti na MEDIION-u, primjerice, prilikom pretplate na newsletter ili ispunjavanjem obrazaca.

 • Podaci o zdravlju

Tijekom korištenja naših usluga prikupljat ćemo različite podatke o Vašem zdravlju, kao što su:

 • Vaša zdravstvena dokumentacija
 • Simptomi i vitalni parametri
 • Konzultacije, poruke i dokumenti razmijenjeni sa zdravstvenim stručnjacima

Neke od ovih podataka prikupit ćemo izravno od Vas, tijekom korištenja naših usluga i usluga zdravstvenog savjetovanja koje Vam pružaju naši Partneri, dok će neki biti prikupljeni od trećih strana, primjerice zdravstvenih stručnjaka koji Vam pružaju usluge zdravstvenog savjetovanja.

 • Podaci iz drugih izvora

Možda ćemo prikupljati podatke o Vama i Vašem zdravlju i iz drugih aplikacija, uređaja i usluga i to isključivo uz Vašu suglasnost za prikupljanje podataka iz takvih izvora (primjerice, ako želite u MEDIION-u pohranjivati i analizirati informacije prikupljene s pametnih satova, tlakomjera, oksimetara i drugih IoT uređaja).

 • Podaci o kreditnim i debitnim karticama

Za potrebe plaćanja usluga omogućenih putem MEDIION-a, vršit će se obrada podataka Vaših kreditnih i debitnih kartica. Ovu obradu u potpunosti provodi treća strana – pružatelj usluga online kartičnog plaćanja te mi ne obrađujemo niti pohranjujemo bilo koje podatke o Vašim kreditnim i debitnim karticama. Jedine informacije koje prikupljamo i pohranjujemo su informacije o provedenim transakcijama.

 • Podaci o Vašoj komunikaciji s nama i drugi podaci

Ako kontaktirate našu službu za korisnike ili na bilo koji način vršite interakciju s MEDIION-om, pohranjivat ćemo podatke o takvoj interakciji, kako bismo pratili kvalitetu naše usluge i kvalitetu usluga koje pružaju naši Partneri. Ovo uključuje i podatke koje s MEDIION-om izmjenjujete i izvan MEDIION aplikacija (primjerice e-mail, telefonski pozivi ili chat konverzacija).

Također, možemo obrađivati ostale informacije koje nam dobrovoljno pružate, poput:

 • informacije koje pružate prilikom ocjene naših usluga
 • marketinško uključivanje i odustajanje
  • Tehnički i analitički podaci

Za vrijeme korištenja naših mobilnih i web aplikacija ili posjećivanja web stranica, ovisno o dozvolama koje pružaju Vaši uređaji ili postavke web preglednika, možemo prikupljati razne tehničke ili analitičke podatke. Iako obično ne koristimo tehničke i analitičke podatke kako bi Vas identificirali kao pojedinca, ponekad Vas možemo prepoznati putem njih, ili zasebno ili u kombinaciji ili u poveznici s drugim osobnim podacima. U tim slučajevima, tehnički i analitički podaci se također mogu smatrati osobnim podacima sukladno primjenjivim zakonima i mi ćemo smatrati takve podatke osobnim podacima.

Tehnički i analitički podaci koje možemo prikupljati su:

 • informacije o Vašem uređaju pomoću kojeg koristite MEDIION:
  • IP adresa
  • Marka, model i i identifikacijski broj uređaja
  • Vrsta i verzija preglednika
  • Operativni sustav
  • Vremenska zona te postavke jezika i druge lokalizacijske postavke
  • Pružatelj Internet usluga
  • Vaša lokacija (temeljem IP adrese)
  • Identifikator oglašavanja na Vašem uređaju
  • Identifikator posjetitelja
 • podaci o korištenju. Prikupljamo informacije o Vašem korištenju MEDIION aplikacija i usluga poput:
  • Vrijeme i datum Vašeg posjeta platformi MEDIION
  • Vrijeme provedeno na platformi MEDIION
  • Informacije o korištenju usluga putem platforme MEDIION
  • Usluge koje ste pretraživali tijekom korištenja platforme MEDIION
  • Informacije o radu aplikacije
  • Informacije o Vašim interakcijama, primjerice o otvorenim notifikacijama

 

 • Informacija od trećih strana koje Vam pružaju usluge

Na MEDIION je moguće registrirati se korištenjem Vašeg profila na društvenim mrežama, primjerice Vašeg Facebook profila. U takvom slučaju, od treće strane koju ste svojevoljno odabrali za registraciju na MEDIION primit ćemo Vaše osobne podatke kao što su:

 • E-mail adresa
 • Ime i prezime
 • Vaše korisničko ime ili ID
 • Druge informacije, ovisno o trećoj strani

Treća strana koju koristite za registraciju i prijavu na MEDIION također obrađuje Vaše podatke za prijavu te je ona isključivo odgovorna za rukovanje tim podacima.

 • Kolačići

Koristimo različite tehnologije kako bi prikupljali i pohranjivali analitičke podatke i ostale informacije prilikom posjete platformi MEDIION od strane korisnika, uključujući kolačiće.

Kolačići su pisani obrasci poslani i spremljeni na Vaš uređaj koji omogućuju identifikaciju posjetitelja platforme MEDIION te stvaraju zbirku prikupljenih podataka o našim posjetiteljima. To nam pomaže poboljšati MEDIION uslugu i pružati bolje usluge našim korisnicima. Kolačići neće učiniti štetu Vašem uređaju i dokumentima. Koristimo kolačiće za prilagodbu MEDIIOChian usluge i informacija koje pružamo u skladu s pojedinačnim interesima naših korisnika. Određeni kolačići su neophodni za korištenje i osiguravanje nesmetanog iskustva na platformi MEDIION, a ostali kolačići prikupljaju podatke o tome kako su MEDIION usluge korištene u svrhu poboljšanja MEDIION usluga.

Korisnik može odabrati postaviti Internet preglednik tako da se odbijaju kolačići ili tako da se šalju upozorenja o slanju kolačića.

4. Svrha i razlozi za obradu Vaših osobnih podataka

Društvo obrađuje Vaše osobne podatke kako bi ispunio ugovorne obveze prema Vama i kako bi se uskladio sa zakonskim obvezama. Nadalje, obrađujemo Vaše osobne podatke kako bi ispunili naš legitimni interes za vođenjem, održavanjem i razvijanjem našeg poslovanja i za stvaranje i održavanje odnosa s potrošačima. Prilikom odlučivanja o korištenju Vaših podataka na temelju našeg legitimnog interesa, važemo između našeg vlastitog interesa i Vašeg prava na privatnost i npr. omogućujemo Vam jednostavno korištenje izdvajanja iz naših marketinških komunikacija i korištenje pseudonima ili podataka pomoću kojih Vas se ne može identificirati, kad je to moguće.

U nekim dijelovima MEDIION usluge, od Vas se može tražiti da date privolu za obradu osobnih podataka. U tom slučaju, Vaši podaci se neće obrađivati prije davanja privole, a Vašu privolu možete povući u svako doba.

Postoji više svrha obrade Vaših osobnih podataka od strane Društva te se istovremeno može ostvariti jedna ili više svrha. Svrhe u koje obrađujemo Vaše osobne podatke su sljedeće:

 • Kako bi se pružila MEDIION usluga i ispunila naša ugovorna obveza (pravni razlog: ispunjavanje ugovora i legitimni interes)

Društvo obrađuje Vaše osobne podatke kako bi s Vama sklopio ugovor i pružio Vam MEDIION usluge.

Koristimo podatke, primjerice,  za obradu Vaših zahtjeva, za komunikaciju s Vama, za upravljanje Vašim plaćanjima i naknadama (gdje je primjenjivo) i za pružanje potrebnih podataka našim Partnerima (zdravstvenim stručnjacima). Ako nas kontaktirate, koristit ćemo podatke dobivene od Vas da bismo Vam odgovorili na pitanje ili riješili Vaš prigovor.

 • Za naše pravne obveze (pravna osnova: usklađenost sa zakonskom obvezom)

Društvo obrađuje podatke kako bismo omogućili upravljanje i ispunjavanje naših zakonskih obveza. To uključuje podatke obrađene u svrhu usklađivanja s našim knjigovodstvenim obvezama i dostavljanje informacija nadležnim tijelima, primjerice poreznim tijelima.

 • Za rješavanje tužbi i pravnih postupaka (pravna osnova: legitimni interes)

Društvo može obrađivati podatke u svrhu rješavanja tužbi, naplate dugova i pravnih postupaka. Također, možemo obrađivati podatke kako bi zaštitili našu uslugu od prijevare i zlouporabe te za zaštitu podataka, sustava i mreže.

 • Za komunikaciju s korisnicima i marketing (pravna osnova: legitimni interes)

Društvo obrađuje Vaše osobne podatke kako bi Vas kontaktirao u vezi MEDIION usluga i kako bi Vas obavijestio o promjenama u vezi istih. Vaši osobni podaci se također koriste u svrhu oglašavanja MEDIION usluga prema Vama. Opravdani interes kao temelj za obradu jest, primjerice, kada personaliziramo naše ponude i pružamo Vam usluge koje su Vama relevantnije i kada analiziramo informacije o Vašim interesima i povratnim informacijama kako bismo razvili naše usluge.

 • Za poboljšanje kvalitete MEDIION usluga i analizu trendova (pravna osnova: legitimni interes)

Također, možemo obrađivati podatke u Vašem korištenju MEDIION usluga kako bi poboljšali kvalitetu MEDIION usluga npr. analizom trendova u korištenju MEDIION usluga. Kako bi osigurali da je naša usluga u skladu s Vašim potrebama, osobni podaci mogu se koristiti za stvari poput istraživanja potrošačkog zadovoljstva. Kada je moguće, to ćemo raditi koristeći samo sabrane podatke, bez mogućnosti identificiranja pojedinca.

5. Prijenos osobnih podataka u države izvan Europe

MEDIION pohranjuje Vaše osobne podatke prvenstveno unutar Europskog gospodarskog prostora.

6. Primatelji

Ne dijelimo Vaše osobne podatke s trećim stranama izvan platforme MEDIION, osim u sljedećim primjenjivim situacijama:

 • Za svrhe određene ovom politikom privatnosti i prema ovlaštenim Partnerima

U opsegu u kojemu je našim Partnerima koji pružaju usluge zdravstvenog savjetovanja potreban pristup Vašim osobnim podacima kako bi oni ispunili svoju obvezu putem platforme MEDIION, njima pružamo Vaše osobne podatke koje ste unijeli u platformu MEDIION, ali samo u slučaju da ste se Vi obratili pojedinom Partneru i zahtijevali od njega pružanje usluge zdravstvenog savjetovanja. Partner je u tom slučaju samostalni voditelj obrade Vaših osobnih podataka koji obrađuje Vaše osobne podatke na temelju zakonske obveze i kao takav odgovoran je za zakonitost postupaka obrade podataka. Nadalje, možemo prenositi Vaše osobne podatke ovlaštenim pružateljima usluge i partnerima koji izvršavaju usluge za nas ili u suradnji s nama (uključujući pohranu podataka, računovodstvene usluge, prodaju i marketing) kako bi oni obrađivali podatke.

Kad treća strana obrađuje podatke u ime Društva, Društvo je poduzelo prikladne ugovorne i organizacijske mjere kako bi osigurao da se Vaši podaci obrađuju isključivo u svrhe naznačene u ovoj politici privatnosti i u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima te podložno našim uputama i prikladnim obvezama o povjerljivosti i sigurnosnim mjerama.

 

Imajte na umu da ako prenosite osobne podatke izravno trećoj strani, primjerice pojedinom Partneru putem platforme MEDIION, obrada se uobičajeno vrši prema njihovim pravilima i standardima.

 • S partnerima za izvršavanje MEDIION usluga

U opsegu u kojem je trećim stranama, kao što su Partneri koji Vam putem platforme MEDIION pružaju svoju vlastitu uslugu zdravstvenog savjetovanja, potreban pristup Vašim osobnim podacima kako bi mi izvršavali MEDIION usluge, pružamo takvim trećim stranama Vaše osobne podatke.

Kada stručni suradnik obrađuje Vaše osobne podatke u svrhe ispunjenja vlastitih prava i obveza, kao što su njegove pravne obveze prema Vama, Partner je neovisan voditelj obrade osobnih podataka i kao takav odgovoran za zakonitost postupaka njihove obrade.

 • Za pravne svrhe i pravne postupke

Dijelit ćemo Vaše osobne podatke s trećim stranama izvan platforme MEDIION ako je pristup i korištenje osobnih podataka potrebno za provođenje primjenjivog zakona, propisa, i/ili sudskog naloga.

Možemo dijeliti Vaše osobne podatke s trećim stranama izvan platforme MEDIION ako u dobroj namjeri smatramo da je pristup i korištenje osobnih podataka razumno potrebno za: (i) otkrivanje, sprječavanje ili drugačije otklanjanje prijevare, zločina, sigurnosnih ili tehničkih poteškoća (ii) zaštitu interesa, vlasništva ili sigurnosti Društva, Korisnika ili javnosti, dok god je to u skladu sa zakonom. Kad je moguće, obavijestit ćemo Vas o takvim postupanjima.

 • S Vašom izričitom privolom

Možemo dijeliti Vaše osobne podatke s trećim stranama izvan platforme MEDIION kad imamo Vašu izričitu privolu da to učinimo. Imate pravo povući privolu u svako doba potpuno besplatno na način da nas kontaktirate.

7. Vrijeme pohrane

Društvo ne pohranjuje Vaše osobne podatke duže nego što zakon dopušta i nego što je potrebno za svrhe pružanja MEDIION usluga ili odgovarajućeg dijela istih. Vrijeme pohrane ovisi o vrsti podatka i o svrsi obrade. Maksimalan period može se zbog toga razlikovati s obzirom na način korištenja. Društvo poduzima razumne korake kako bi održavao osobne podatke točnima i izbrisao netočne ili nepotrebne osobne podatke.

Vaše osobne podatke koje ste dostavili prilikom registracije pohranjujemo dokle god na MEDIION platformi imate aktivan Vaš korisnički račun. Sve ostale Vaše osobne podatke koje ste pohranili u MEDIION-u ili su za Vas u MEDIION-u prikupljeni od trećih strana, pohranjujemo onoliko dugo koliko VI želite, odnosno možete ih svojevoljno obrisati u bilo kojem trenutku. Vaše osobne podatke koje pohranjujemo temeljem Vaše privole, izbrisat ćemo odmah nakon Vašeg povlačenja privole.

U svakom trenutku možete izbrisati Vaš korisnički račun te će u tom slučaju biti izbrisana i većina osobnih podataka vezanih uz Vaš korisnički račun. Oni osobni podaci za koje je daljnja obrada potrebna prema zakonu ili za naše zakonske obveze i legitimne interese poput obrade odštetnih zahtjeva, knjigovodstvenih usluga, unutarnjeg izvještavanja i postupka mirenja, a koji neće biti izbrisani nakon brisanja Vašeg korisničkog računa, mogu biti pohranjeni samo toliko dugo koliko traje zakonska obveza ili koliko dugo je potrebno za ispunjenje naših legitimnih interesa.

Vaši osobni podaci koji su obrisani iz MEDIION-a više neće biti dostupni niti Vama niti bilo kome drugome s pristupom MEDIION-u, no zaostale kopije tih podataka mogu ostati sačuvane na sigurnosnim kopijama MEDIION sustava u maksimalnom trajanju od mjesec dana od trenutka brisanja, radi tehničkog načina funkcioniranja mehanizama za izradu i čuvanje sigurnosnih kopija. U slučaju potrebe za obnovom MEDIION sustava iz takve sigurnosne kopije, MEDIION će ponovo poduzeti mjere za brisanje Vaših osobnih podataka iz MEDIION sustava.

8. Vaša prava

 • Pravo pristupa

Imate pravo na pristup i na informiranost o Vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Pružamo Vam mogućnost da imate uvid u  određene podatke putem Vašeg korisničkog računa na platformi MEDIION ili da zahtijevate kopije Vaših osobnih podataka koristeći dolje navedene podatke za kontakt.

 • Pravo povlačenja privole

U slučaju ako se obrada temelji na privoli danoj od strane korisnika, korisnik može povući privolu u svako doba. Povlačenje privole može dovesti do smanjene mogućnosti korištenja platforme MEDIION. Povlačenje privole ne utječe na pravnu valjanost obrade utemeljene na privoli prije njenog povlačenja.

 • Pravo ispravka

Imate pravo na ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje smo pohranili a koje se tiču Vas, na način da nas kontaktirate. Možete ispraviti ili ažurirati neke Vaše osobne podatke putem Vašeg korisničkog računa u platformi MEDIION.

 • Pravo na brisanje

Također, možete nas zatražiti da izbrišemo Vaše osobne podatke iz našeg sustava, primjerice, kada podaci Više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su bili prikupljeni. Postupit ćemo u skladu s takvim zahtjevom, osim ako imamo valjani razlog da te podatke ne izbrišemo. Molimo Vas da uzmete u obzir da, u slučaju da želite izbrisati takve podatke, nećemo Vam biti u mogućnosti pružiti MEDIION usluge ili određene značajke tih usluga.

 • Pravo prigovora

Imate pravo prigovora na određenu upotrebu Vaših osobnih podataka ako su ti podaci obrađeni za drugu svrhu od one potrebne za izvršavanje MEDIION usluga, ili kako bi se uskladili sa zakonskim obvezama. Primjerice, možete uputiti zahtjev da prestanemo obrađivati Vaše osobne podatke za svrhe izravnog marketinga, a koji se temelji na opravdanim razlozima. Ako biste se protivili daljnjoj obradi Vaših osobnih podataka, to može rezultirati smanjenjem mogućnosti upotrebe MEDIION usluga.

 • Pravo na ograničenje obrade

Možete zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka, primjerice, kada je brisanje, ispravak ili prigovor u vezi s Vašim osobnim podacima na čekanju i/ili kad nemamo valjanu osnovu za obradu Vaših podataka. Kada je obrada ograničena, Vaši podaci će biti pohranjeni i neće se dalje obrađivati. Primjerice, ako osporavate točnost svojih podataka, obrada takvih podataka će se ograničiti dok se ne osigura da su podaci točni. To međutim može uzrokovati smanjenu mogućnost upotrebe MEDIION usluga.

 • Pravo na prijenos podataka

Kada se obrada vrši automatskim načinima obrade na temelju ugovora ili pristanka, imate pravo primiti osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom i redovno korištenom obliku i neovisno prenositi takve podatke trećim stranama.

 • Kako koristiti vlastita prava

Gore navedena prava mogu se koristiti slanjem pisma ili elektroničke pošte na gore navedenu adresu, a koji sadrže sljedeće informacije: ime i prezime, adresa, e-mail adresu i broj telefona. Možemo zahtijevati i dostavu dodatnih informacija ako je potrebno za potvrdu identiteta korisnika. Možemo odbiti zahtjeve koji se bezrazložno ponavljaju, koji su pretjerani ili općenito neutemeljeni.

9. Izravno oglašavanje

Možemo Vam slati informacije, novosti i ponude o MEDIION uslugama koje se temelje na odnosu između Vas i Društva. U ostalim slučajevima, nećemo se prema Vama izravno oglašavati bez Vašeg izričitog pristanka. Korisnik ima pravo zabraniti korištenje osobnih podataka u svrhu izravnog oglašavanja na način da nas kontaktira na gore naznačenu adresu.

10. Podnošenje prigovora

U slučaju da korisnik smatra da naša obrada osobnih podataka nije usklađena s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka, prigovor se može podnijeti nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

11. Zaštita podataka

Sigurnost Vaših podatka i čuvanje Vaše privatnosti osnovni je temelj naših usluga te im pristupamo s iznimnom ozbiljnošću i pažnjom. Stoga koristimo administrativne, organizacijske, tehničke i fizičke mjere zaštite kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke koje prikupljamo i obrađujemo.

 • Pohranjivanje Vaših podataka

Svi Vaši osobni podaci, uključujući i podatke o zdravlju, pohranjuju su na GDPR sukladnim, sigurnim poslužiteljima unutar EU te su zaštićeni snažnom kriptografskom zaštitom, vatrozidom i drugim najnaprednijim mjerama kibernetičke sigurnosti. Također, na sve Vaše osobne podatke primjenjuje se pseudonimizacija, kad god je to primjenjivo i moguće.

 • Zaštita Vaših podataka tijekom korištenja usluga

Svi podaci koji se tijekom korištenja usluga razmjenjuju između Vaših uređaja, uređaja Zdravstvenih stručnjaka koji Vam pružaju usluge zdravstvenog savjetovanja i naših poslužitelja, zaštićeni su industrijski standardnim metodama enkripcije TLS (Transport Layer Security)/HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).

Za izvođenje videopoziva te za izmjenjivanje poruka u okviru usluga telekonzultacija i pisanih konzultacija između Vas i zdravstvenih stručnjaka koristimo usluge trećih strana koje koriste E2E enkripciju i u potpunosti su sukladne s GDPR i HIPAA regulativama. Pružateljima ovih usluga ne prenose se Vaši osobni podaci.

Naše organizacijske i tehničke mjere zaštite regulirane ISO27001 standardom, uspostavljene su i organizirane na način da da osiguravaju trajnu povjerljivost, cjelovitost  i dostupnost podataka te otpornost sustava i usluga njihove obrade, kao i mogućnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristup njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta. Za osiguranje održavanja kontinuiteta sigurnosti obrade, redovno provodimo testiranje organizacijskih i tehničkih mjera te MEDIION sustava i usluga na sigurnosne rizike (npr. sigurnosna penetracijska testiranja i testiranja ranjivosti, testiranja opterećenja, failover testiranja, disaster recovery testiranja, …).

Ako unatoč sigurnosnim mjerama dođe do kršenja sigurnosti koje izvjesno može imati negativne posljedice na privatnost korisnika, izvijestit ćemo korisnike te ostale pogođene strane o kršenju što je prije moguće, kao i odgovarajuće institucije ako je potrebno sukladno primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.

12. Transparentnost

Ako odlučimo mijenjati ovu politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti na ovu stranicu tako da možete neprestano imati uvid u njih.

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati u Politici o kolačićima.